Zdroj: http://www.nihos.sk/cms/index.php?a=47  •  Vydané: 8.9.2008 8:20  •  Autor: Webmaster

10. Snem SVTS – 17.3.2006

V piatok 17.3.2006 sa konal v Žiline 10. Snem SVTS. Zúčastnili sa ho piati členovia NHS. Snem otvoril o 18:00 hod. prezident spolku Jozef Zábojník. Predniesol tu správu o činnosti SVTS za rok 2005, v ktorej zhodnotil činnosť a aktivity spolku.

V bode správy a činnosti územných klubov spomenul aj vznik NHS a vyzdvihol jeho aktivity a pôsobenie v regióne. V rámci oceňovania najlepších členov SVTS bol ocenený za svoju činnosť i náš predseda Patrik Egyud.

Jedným z hostí snemu bola Rigmor Solem, ktorá je riaditeľkou národného parku v Nórsku. Celý priebeh snemu jej tlmočila Katka Kollárová. Druhým hosťom snemu bol predseda sekcie vysokohorskej turistiky v KST, ktorý zhodnotil spoluprácu oboch organizácií.

Jedným z bodov programu bola voľba ústredia SVTS na ďalšie štvorročné obdobie. Prezidentom bol opätovne zvolený Jozef Zábojník. Do funkcie predsedu revíznej komisie bol navrhnutý a jednomyseľne zvolený náš člen Peter Meňhart. Jeho zvolenie bolo jedinou zmenou v zložení ústredia SVTS. Počas diskusie sa preberali rôzne témy a návrhy týkajúce sa internetovej stránky, štvrťročníka a pod. Záverom programu prezident Jozef Zábojník poďakoval všetkým prítomným za účasť a vyslovil želanie, aby spolok naďalej rástol a posilňoval svoju činnosť. Po skončení snemu bol premietnutý jeden z odmenených filmov z medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade 2005.

Na druhý deň sme sa všetci zúčastnili dvanásteho ročníka filmového festivalu o horách - Vysoké Hory. Nabitý program festivalu zahŕňal zaujímavé expedície, cestopisy a treky z celého sveta. Po skončení festivalu sme boli pozvaní na spoločné posedenie s občerstvením s organizátormi a účinkujúcimi festivalu.

Zástupcovia NHS na sneme: Peter Meňhart, Patrik Egyud, Peter Lakata, Martin Boltižiar, Katka Kollárová

Text: Katka Kollárová
Foto: Patrik Egyud - FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU